Spring naar: Hoofdmenu, Service menu, Inhoud, Sitemap of Meer informatie over toegankelijkheid, InstellingenColofon

Redactie en vormgeving

Ontwikkeling en onderhoud

Deze website van de Aero Club Salland wordt beheerd in het Content Management Systeem van Qontent. De ontwikkeling van de benodigde templates en stylesheets en ook de hosting worden door Qontent verzorgd.

Zie ook de stijlgids die bij deze site hoort.

Disclaimer

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de website aeroclubsalland.nl. Door gebruik van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven.

Eigendom

De teksten, foto's, films, data, databases, software, benamingen, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Aero Club Salland of derden. Het is verboden zonder voorafgaand akkoord van Aero Club Salland de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Aansprakelijkheid

De gegevens op deze site zijn met de grootste zorg samengesteld. Het kan echter voorkomen dat er onjuistheden dan wel typefouten op de site staan. Aero Club Salland en de webmaster(s) aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in wat voor vorm dan ook. Fouten en/of bugs kunt u melden bij de webmaster.Sponsor van Aero Club Salland: YourPress Media
Spring naar: Hoofdmenu, Service menu, Inhoud, Sitemap of Meer informatie over toegankelijkheid, Instellingen